Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 38)

Người đăng: Bảo Chi - Ngày: 20/12/2017

Bài học này giúp các em tiếp tục tìm hiểu về cách nối các vế câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện - kết quả. vutvut sẽ hướng dẫn giải các bài tập dễ dàng, hiệu quả. Các em hãy cùng theo dõi nhé!

Giải bài Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (trang 38)

1. Ghi nhớ

 

  • Để thể hiện quan hệ điều kiện – kết quả, giả thiết – kết quả giữa hai vế câu ghép, ta có thể nối chúng bằng:
    • Một quan hệ từ: nếu, hễ, giá, thì…
    • Hoặc một cặp quan hệ từ: nếu…thì…; nếu như… thì…; hễ…thì…; hễ mà…thì…; giá…thì…

2. Luyện tập

1. Tìm vế câu chỉ điều kiện (giả thiết), vế câu chỉ kết quả và các quan hệ từ nối chung trong những ví dụ sau:

a.Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường.

Theo CẬU BÉ THÔNG MINH

b.  Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng

    Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương

    Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm

    Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.   

TRƯƠNG QUỐC KHÁNH

Trả lời:

a. 

  • Nếu ông trả lời đúng ngựa của ông đi một ngày được mấy bước => Vế chỉ điều kiện.
  • thì tôi sẽ nói cho ông biết trâu của tôi một ngày cày được mấy đường. => Vế chỉ kết quả
  • Cặp quan hệ từ: Nếu – thì

b. 

Vế chỉ điều kiện Vế chỉ kết quả
Nếu là chim

tôi sẽ là loài bồ câu trắng

Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
 Nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm
 Là người  tôi sẽ chết cho quê hương.   

Quan hệ từ: Nếu

2. Tìm quan hệ từ thích hợp với mỗi chỗ trống để tạo ra những câu ghép chỉ điều kiện – kết quả:

a. … chủ nhật này trời đẹp … chúng ta sẽ đi cắm trại.

b. … bạn Nam phát biểu ý kiến … cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c. … ta chiếm được điểm cao này … trận đánh sẽ rất thuận lợi.

Trả lời:

a. Nếu như chủ nhật này trời đẹp thì chúng ta sẽ đi cắm trại.

b. Hễ mà bạn Nam phát biểu ý kiến thì cả lớp lại trầm trồ khen ngợi.

c. Nếu ta chiếm được điểm cao này thì trận đánh sẽ rất thuận lợi.

3. Thêm vào chỗ trống một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép chỉ điều kiện – kết quả hoặc giả thiết – kết quả.

a. Hễ em được điểm tốt ….

b. Nếu chúng ta chủ quan …

c. … thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.

Trả lời:

a. Hễ em được điểm tốt thì bố mẹ sẽ khen thưởng.

b. Nếu chúng ta chủ quan thì mọi việc có thể sẽ thất bại.

c. Nếu chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài thì Hồng đã có nhiều tiến bộ trong học tập.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận